Thank you for your patience while we retrieve your images.

Created 25-Aug-09
Modified 25-Aug-09
Visitors 190
9 photos
V reakci na návrh rozpočtu pro vědu a výzkum na rok 2010 (s výhledem na další roky) a na omezení financování základního výzkumu v ČR se od 17. července 2009 začala spontánně ustavovat fóra vědeckých pracovníků jednotlivých ústavů AV ČR, která se k 13. srpnu 2009 spojila do fóra „Věda žije!“.

Úkolem této neformální iniciativy je informovat o nastalé krizové situaci veřejnost, vyvolat otevřenou diskusi a iniciovat systémové změny. K restrikcím nedochází v důsledku ekonomické krize, ale pod tlakem lobbistických skupin, které usilují převést miliardy z veřejných peněz určených pro základní výzkum do neprůhledné sféry tzv. aplikovaného výzkumu, za nímž se často skrývají soukromé zájmy.

Nejde nám však zdaleka jen o financování vědy, ale o roli, jakou věda, vzdělanost a kultura v širším smyslu budou hrát v naší společnosti a o model jejich veřejného spravování. Politické a ekonomické tlaky na uvedené oblasti společenského života mohou ohrozit jejich samostatnou a nezastupitelnou úlohu a fatálním způsobem ovlivnit kulturnost budoucí české společnosti.

více http:/​/​www.​vedazije.​cz
Veda zijeVeda zijeVeda zijeVeda zije: Martin KrummholzVeda zijeVeda zije: Stanislav KomarekVeda zije: Tomas HalikVeda zije: Jan KolarVeda zije