21. 12. 2008

Povídání o internetu pro neslyšící

Téměř před devíti lety jsem se dostal do projektu, jež měl za úkol zpřístupnit internet neslyšícím lidem. Není to záležitost snadná, neboť neslyšící mají problém s češtinou - alébrž velmi často je jejich mateřštinou znaková řeč. Nejsem na tuto problematiku odborník, ale v rámci skupiny, která se projektem zabývala jsem dostal za úkol napsat co nejjednodušší učebnici, která by co nejsrozumitelnější formou zpřístupnila internetový svět právě světu neslyšících. Napsal jsem tento text, který neobstál - by příliš složitý a pro svět neslyšících nesrozumitelný, takže nikdy nevyšel.

Žádné komentáře: