29. 10. 2008

Dungeon & Dragons 3/6 - Forgotten Realms

Autoři základní popis světa Forgotten Realms směstnali do tří knížek a dvou map. Po úvodním kochání s obsahem krabice a prohlížením map lze doporučit otevřít nejprve knihu Forgotten Realms: Running the Realms. Tato knížka je zpracována, jako taková úvodní brána do tohoto světa. Osvětluje například prácí s přiloženými mapami, či přibližuje historii Forgotten Realmsů za pomoci časové osy. Její valnou, a asi nejdůležitější, část tvoří popis slavných osobností a božských sil dlících alespoň částí své existence právě ve Forgotnech.

V této části se tak můžete seznámit s celou řadou klíčových individualit, jež je většinou radno mít při konfliktní situaci na své straně. Vždyť stačí jen například jmenovat Drizzt Do’Urdena (Ranger 15. level), Man-SHOONa (Wizard 19. level), Azouna IV. (Fighter 20. level) či asi nejznámější a nejmocnější postavičku celých Forgottenů Elminstera (Wizard 29, level) - jehož proslulost je tak velká, že na jeho počest vyšla kniha věnovaná pouze a jenom jemu.

Popis božských sil v této části knihy je pak určen především kněžím, kteří budou moc snadno zvolit tu svoji pravou a jedinou cestu víry a tak moci rozlišovat všechny ostatní postavy ve hře, včetně svých spoluhráčů, na bezvěrce či pohany.

Základní stavebním kamenem popisu světa Forgotten Realms je knížka Forgotten Realms: Campaingn Settings. Zde je možno se dozvědět většinu základních informací o fungování světa Forgotten Realms. Jsou vám podány odpovědi na otázky historie a postavení jednotlivých ras, jak je tou doopravdy s tou magií (ve Forgottenech je taková docela zajímavá zápletka - na některých místech magie buď vůbec nefunguje, či funguje naprosto nevypočitatelně), čím kde a jak platit, jaký zde funguje vůbec kalendář a podobně.

Celý svět je pak popsán po nejvýznamnějších státních celcích - které jsou zde uvedeny krátkým historickým exkurzem, popsáním současné situace a drobným výhledem do budoucnosti. Význačná města jsou pak detailněji rozebrána a je k nim uvedena mapka.

Vyjímku tvoří město Shadowdale - jehož proslulost je tak velká, že je mu - jak jinak - věnována třetí a poslední knížka tohoto souboru Fotgotten Realms: Shadowdale. V této knize pak jde detailnost informací až na tu nejnižší možnou úroveň. Městečko je tu detailně popsáno, že pozorný čtenář by se tam cítil hned jako doma a trefil by popaměti z hospody U staré lebzny do Elmisterovy čarodějné věže. Navíc by se potmě vyznal i v obou těchto objektech, neboť je zde uvedena jejich velmi podrobná mapka. V této knize je také uvedeno ukázkové dobrodružství, jež se právě odehrává na území města Shadowdale.

Celý soubor je pak doplněn několika velice praktickými pomůckami - průhledným měřítkem, jež nám umožní velice rychle odměřovat vzdálenosti na mapě, na kartónu vytištěné svaté symboly, tajné zlodějské runy, magické runy a heraldické znaky. Tato část je též doplněna o několik nových hrůzných příšer.

Ale kdo by měl dojem, že z tohoto souboru věnovanému světu Forgotten Realms, se dozvěděl úplně všechno, tak je na velkém omylu. K tomuto světu existuje cca 40 dalších doplňků, z nichž se téměř každý opět skládá z několika knih a množství map. Namátkou je možno jmenovat například - velký doplněk k Monstrous Manualu, několikero zpracovaných dobrodružství (např. The Sword of the Dales, The Ruins of Undermountain) či další projekty věnované popisu světa Forgotten Realms (Menzoberanzan, The Ruins of Myth Drannor, City of Splendors a další).

Počítačové hry, jež se odehrávaly ve světě Forgotten Realms

 • Forgotten Realms Epic
 • Pool of Radiance
 • Curse of the Azure Bonds
 • Secret of the Silver Blades
 • Pools of Darkness
 • Hillsfar
 • Eye of the Beholder I
 • Eye of the Beholder II
 • Eye of the Beholder III
 • Dungeon Hack
 • Savage Frontier Epic
 • Gateway to the Savage Frotier
 • Treasures of the Savage Frotier
 • Menzoberranzan
 • Descent to Undermountain
 • Baldur’s Gate

Žádné komentáře: