27. 10. 2008

Dr. Stephen R. Covey Live in Prague

Asi před deseti lety mi zazvonili přede dveřmi dva stoupenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dní (aka Mormoni). Naladěn na osvěžující diskusi (religionistika a částečně antropologie jsou mými koníčky) jsem je pozval dál. Po ne příliš překvapivé diskusi o tom, jestli je něco vidět přes kamenné brýle, jsme se dostali k božímu (či Božímu?) plánu. Zde se zrodila má fascinace nad tím, jak někdo dokáže na papír formátu dvou lístků na tramvaj nakreslit boží plán. Podobný zážitek mě míjel celá dlouhá léta. Až minulý týden se mi poštěstilo zažít podobný pocit na akci: "Dr. Stephen R. Covey Live in Prague".

Na seminář jsem se docela těšil. Stephen R. Covey je poměrně známé jméno a navíc reference, které jsem dostal naplnila mě (přehnaným) očekáváním. Dopolední přednášky byly sice trochu nudné (objevovala se Amerika základů managmentu), ale občas byla proložena zajímavou statistikou.

Základní zprávou dopoledního programu byla zajímavá tautologie: "Když management firmy je excelentní, zaměstnanci jsou excelentními odborníky a jejich sociální i kognitivní schopnosti utíkají po ose x Gaussova rozložení k nekonečnu - tak firma prosperuje více než společnost s neschopným managementem, zaměstnanci a byrokratickými vnitřními předpisy."

Upřímně, za to můj zaměstnavatel věru 40. 000,- Kč platit nemusel.

Kouzlem nechtěného pan Covey v okamžiku kdy tvrdil, že si lidé mají důvěřovat a že odpovědnost leží na kolektivu a ne na jednotlivci, divákům pomalu docházela trpělivost neustále hledat ve svých materiálech správně slidy, neboť je kolektiv zapomněl očíslovat a logicky seřadit, jak po sobě v prezentaci měly následovat.

Po průměrném obědě, se už všechno totálně zvrtlo. Došlo zásoba již tak minimálního objemu informací a p. Covey se dostal na tenký led sociologie a antropologie, kdy přicházel s nečekanými úsudky, jež leckdy i laika do kolen dostaly.

Jediný světlý okamžik nastal, když se v rámci Q&A jedna dívčina zeptala, že ty idylické pohádky jsou sice pěkné, ale jak je realizovat v praxi. Dle očekávání odpověď byla vyhýbavá a za nic nestála a přednášejícího nepotěšila tak, že moji hlásící se ruku ignoroval a jal se kázat dál.

Kázat je totiž to správné slovo. Covey nepřednášel, ale kázal. Navíc ani to kázání za mnoho nestálo. A tak jsme společně s kolegou odešli před koncem, neb život je krátký a také jsme si vzali k srdci Covey výrok o tom, že máme bořit paradigmata. Tak jsme zbořili paradigma, že kázání, se má poslechnout až do konce.

1 komentář:

dannielo řekl(a)...

If you would like to implement some of Stephen Covey's best ideas, you can use this web aplication:

http://www.Gtdagenda.com

You can use it to manage and prioritize your Goals (in each of your life's categories), projects and tasks, in an intuitive interface. It has a Checklists section, for the repetitive activities you have to do, important but not urgent (Quadrant II, for example your routines/habits). Also, it features a Schedules section and a Calendar, for scheduling you time, activities and for the weekly review.

Some features from GTD are also present, like Contexts and Next Actions.

And it's available on the mobile phone too, so you can access it wherever you are.